ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ห้ามมีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา"

→‎เนื้อหา: แก้คำผิด
(หน้าใหม่: {{บัญญัติ 10 ประการ}} '''ห้ามมีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา'''<ref>หนั...)
 
(→‎เนื้อหา: แก้คำผิด)
 
== เนื้อหา ==
ห้ามมีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา บัญญัติข้อนี้ห้ามการนับถือพระหลายองค์อันเป็นลักษณะเด่นของศาสนาทั้งหลายในโลกตะวันออกใกล้สมัยโบราณ อิสราเอลต้องไม่นมัสการหรืออกออกนามพระต่าง ๆ ของชนชาติอื่น แต่พระเจ้าทรงบัญชาให้พวกเขายำเกรงและปรนนิบัติพระองค์เท่านั้น<ref>หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ 32:39, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011</ref><ref>หนังสือโยชูวา 24:14-15, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011</ref>
 
เมื่อนำบัญญัติข้อนี้มาประยุกต์ใช้กับผู้เชื่อในพันธสัญญาใหม่ บัญญัติข้อนี้มีความหมายอย่างน้อย 3 ประการต่อไปนี้
594

การแก้ไข