เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| largest_city = นครวาติกัน<sup>1</sup>
| government_type = [[เทวาธิปไตย]]จากการเลือกตั้งและมีอำนาจสมบูรณ์
| leader_title1 = ประมุข[[พระสันตะปาปา|มุขนายก]]
| leader_name1 = [[สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส]]
| leader_title2 = ประธาน[[สมณกรรมาธิการนครรัฐวาติกัน]]
27,634

การแก้ไข