ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าบุญสารเสวตร์ ณ ลำปาง"

== การทำงาน ==
ภายหลังการถึงแก่พิราลัยของเจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต ในปี พ.ศ. 2465 เจ้าบุญสารเสวตร์ จึงได้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินกิจการอุตสาหกรรมป่าไม้ของเจ้าบิดาต่อเนื่องมา จนกระทั่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก[[พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว]] รัชกาลที่ 7 โปรดเกล้าฯ ให้เข้ารับราชการใน[[กรมทางหลวง]] ภายใต้การบังคับบัญชาของ[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน]] โดยได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สร้างทางหลวงสายแพร่-น่าน<ref name="วัดช้างเผือก"/>
 
== ลำดับสาแหรก ==
{{ahnentafel top|width=100%}}
<center>{{ahnentafel-compact5
| style=font-size: 90%; line-height: 110%;
| border=1
| boxstyle=padding-top: 0; padding-bottom: 0;
| boxstyle_1=background-color: #fcc;
| boxstyle_2=background-color: #fb9;
| boxstyle_3=background-color: #ffc;
| boxstyle_4=background-color: #bfc;
| boxstyle_5=background-color: #9fe;
| 1= '''เจ้าบุญส่ง ณ ลำปาง'''
| 2= '''เจ้าบุญวาทย์วงศ์มานิต'''
| 3= หม่อมเมฆ ณ ลำปาง
| 4= [[เจ้าหลวงนรนันทไชยชวลิต]]
| 5= เจ้าฟองแก้วราชเทวี
| 6=
| 7=
| 8= [[เจ้าหลวงวรญาณรังษี]]
| 9=เจ้าสุวันไล
| 10=
| 11=
| 12=
| 13=
| 14=
| 15=
| 16= [[พระเจ้าคำโสม]]
| 17=
| 18=
| 19=
| 20=
| 21=
| 22=
| 23=
| 25=
| 26=
| 27=
| 28=
| 29=
}}</center>
{{ahnentafel bottom}}
 
== อ้างอิง ==
56,705

การแก้ไข