ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุวิทย์ ธาระรูป"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| footnotes =
}}
'''พลเรือเอก สุวิทย์ ธาระรูป''' ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เกิดเมื่อวันที่ [[23 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2493]] เป็นบุตรของ พลเรือเอกนายสอาด สุระ กับ ท่านผู้หญิงสุมนและนางทวี ธาระรูป จบการศึกษาชั้นมัธยมจาก[[โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม]], [[โรงเรียนเตรียมทหาร]]รุ่นที่ 11 (ตท.11-ร่วมรุ่นเดียวกับ พล.อ.อ.[[อิทธพร ศุภวงศ์]], พล.อ.[[วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา]], พล.อ.[[พิเชษฐ์ วิสัยจร]], พล.ต.[[ขัตติยะ สวัสดิผล]]), [[โรงเรียนนายเรือ]] รุ่นที่ 68 ระหว่างรับราชการได้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรที่สำคัญ ๆ อาทิ หลักสูตรจู่โจมจาก[[โรงเรียนสงครามพิเศษ]] [[กองทัพบกไทย|กองทัพบก]], หลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธิน รุ่นที่ 1, หลักสูตรการรบพิเศษ แขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจมนาวิกโยธิน รุ่นที่ 15, หลักสูตรผู้ควบคุมการกระโดดร่ม จากโรงเรียนสงครามพิเศษ กองทัพบก, หลักสูตรเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 64 จาก[[โรงเรียนเสนาธิการทหารบก]], หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 25 จากสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง, หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐเอกชนและการเมือง จาก[[วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร]] (วปรอ.) เป็นต้น นอกจากนั้นยังสำเร็จการศึกษาอบรมจากต่างประเทศ ได้แก่ หลักสูตรนายทหารสื่อสาร [[นาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา]], หลักสูตรการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก นาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา และหลักสูตรเสนาธิการทหารนาวิกโยธิน สหรัฐอเมริกา เป็นต้น
การรับราชการ ถือได้ว่า เป็นนายทหารที่เติบโตมาจาก[[หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน]]โดยตรง โดยเริ่มจากตำแหน่ง ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก ร้อยปืนเล็กที่ 1 กองพันทหารราบที่ 1 กรมผสมนาวิกโยธิน เรื่อยมาจนถึงผู้บังคับบัญชา, รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
จากนั้นในวันที่ [[1 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2553]] ได้รับการเลื่อนยศเป็น [[พลเรือเอก]] (พล.ร.อ.) และดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกิจการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี อีกด้วย ปัจจุบันเกษียณราชการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2554
 
ชีวิตส่วนตัว [[สมรส]]กับ นางฐิติปรางค์ ธาระรูป มีบุตรชาย 2 คน คือ ร..จักษ์ และ ดร.ปรบ ธาระรูป
 
==อ้างอิง==
ผู้ใช้นิรนาม