ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธงชาติโกตดิวัวร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
* สีขาว หมายถึง [[สันติภาพ]]
* สีเขียว หมายถึง ความหวังและป่าไม้ทางภาคใต้ของประเทศ
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[ตราแผ่นดินของโกตดิวัวร์]]
* [[ลาบีจาแนซ]]
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม