ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศศินา วิมุตตานนท์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
• ปี 2538 - ปัจจุบัน ผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ในช่วงต่างๆ ดังนี้
 
1) ข่าวภาคค่ำช่วงที่สอง 19.55 -20.30 น. วันจันทร์ วันอังคาร และ วันพุธ
 
2) สะเก็ดข่าว 20.20 น. วันพฤหัสบดี และ วันศุกร์
285

การแก้ไข