ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศศินา วิมุตตานนท์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
• ปี 2538 - ปัจจุบัน ผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ในช่วงต่างๆ ดังนี้
 
1) ข่าวภาคค่ำ ช่วงที่หนึ่ง 17.00 -18.00 น. วันจันทร์ และ วันอังคาร
 
21) ข่าวภาคค่ำช่วงที่สอง 19.55 -20.30 น. วันจันทร์ วันอังคาร และ วันพุธ
 
32) สะเก็ดข่าว 20.20 น. วันพฤหัสบดี และ วันศุกร์
 
3) สะเก็ดข่าววันหยุด 13.00 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์
 
 
285

การแก้ไข