ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอท่าวุ้ง"

||48.||''' นายสมยศ มะลิลา '''|| || ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ - ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘
|-
||49.||''' .นายปรัชญา เปปะตัง '''|| || ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ - ถึงปัจจุบัน <ref>นายศรี อิ่มศุกร์ และ ผศ. ศิริเพ็ญ มากบุญ, ถิ่นที่อยู่ "อำเภอท่าวุ้ง", โรงพิมพ์กรุงไทยการพิมพ์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี, 19 สิงหาคม 2556, หน้า 1-27 แก้ไขโดย นายสมหมาย ฉัตรทอง gotoknow https://www.gotoknow.org/posts/550390</ref>
|}
 
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
56

การแก้ไข