ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอท่าวุ้ง"

== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
*นายศรี อิ่มศุกร์ และ ผศ. ศิริเพ็ญ มากบุญ, ถิ่นที่อยู่ "อำเภอท่าวุ้ง", โรงพิมพ์กรุงไทยการพิมพ์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี, 19 สิงหาคม 2556, หน้า 1-27 แก้ไขโดย นายสมหมายฉัตรทอง gotoknow
 
{{อำเภอจังหวัดลพบุรี}}
[[หมวดหมู่:อำเภอในจังหวัดลพบุรี|ท่า]]
56

การแก้ไข