ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แผ่นดินไหวในชูเอะสึ พ.ศ. 2547"

แทนที่ "โฮะคุริกุ" → "โฮะกุริกุ" +แทนที่ "จูเอ็ทสึ" → "ชูเอะสึ" +แทนที่ "เอ็ทสึ" → "เอะสึ" +แทนที่ "ชิ...
(แทนที่ "โฮะคุริกุ" → "โฮะกุริกุ" +แทนที่ "จูเอ็ทสึ" → "ชูเอะสึ" +แทนที่ "เอ็ทสึ" → "เอะสึ" +แทนที่ "ชิ...)
{{Earthquake
| title = แผ่นดินไหวในจูเอ็ทสึชูเอะสึ พ.ศ. 2547
| date = [[23 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2547]]
| map = Chuetsu earhquake, 2004.jpg
}}
 
'''แผ่นดินไหวในจูเอ็ทสึชูเอะสึ พ.ศ. 2547''' ({{ญี่ปุ่น|''Chūetsu Earthquakes''|中越地震|Chūetsu jishin}}) เกิดขึ้นเมื่อเวลา 17:56 (ตามเวลาท้องถิ่น) เมื่อวันเสาร์ที่ [[23 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2547]] [[Japan Meteorological Agencyสำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น]] (JMA) ได้ตั้งชื่อว่า ''Heisei 16 Niigata Prefecture Chuetsu Earthquake'' (平成16年新潟県中越地震) ([[โระมะจิ]]: ''เฮเซจุโระคุเน็นนีงะตะเค็งจูเอ็ทสึจิชิง'') หรือ '''The Mid Niigata Prefecture Earthquake of 2004''' [[จังหวัดนีงะตะ]]ตั้งอยู่ในภูมิภาค[[โฮะคุกุริกุ]]บนเกาะ[[ฮนชู]] ซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดใน[[ญี่ปุ่น]] แผ่นดินไหวครั้งนี้สามารถรับรู้แรงสะเทือนได้จากพื้นที่เกือบครึ่งหนึ่งของเกาะฮนชู ได้แก่บางส่วนของภูมิภาค[[โทะโฮะกุโทโฮะกุ]] โฮะคุกุริกุ [[จูชูบุ]] และ[[คันโต]]
 
== รายละเอียดของแผ่นดินไหว ==
 
การไหวครั้งแรกสร้างแรงสั่นสะเทือนในพื้นที่[[จูเอ็ทสึชูเอะสึ]]ในจังหวัดนีงะตะ อ่านค่าความรุนแรงของแผ่นดินไหวในมาตรา[[ชินโดะ]]ที่เมือง[[คะวะงุจิ]] จังหวัดนีงะตะ ได้ที่ระดับ 7 และอ่านขนาดของแผ่นดินไหวได้ที่แมกนิจูด 6.9 (เพื่อการเปรียบเทียบ [[แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ฮันชิง]]ที่ทำลายพื้นที่หลายส่วนใน[[โคะเบะโคเบะ]] วัดค่าความรุนแรงตามาตราชินโดะได้ระดับ 7 และวัดขนาดได้ที่แมกนิจูด 7.2 ) แผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่ความลึก 15.8 กิโลเมตร JMA ได้ให้พิกัดของแผ่นดินไหวที่ {{coord|37.3|N|138.8|E|display=inline,title}}
 
การไหวครั้งที่สองเกิดขึ้นเมื่อเวลา 18:12 (16 นาทีหลังจากครั้งแรก) ครั้งนี้เกิดขึ้นที่ความลึกน้อยกว่าครั้งแรกมาก วัดความรุนแรงได้ชินโดะ 6+ และวัดขนาดได้ที่แมกนิจูก 5.9 ครั้งที่สามเกิดขึ้นเมื่อเวลา 18:34 ระดับความรุนแรงวัดได้ที่ชินโดะ 6- เวลา 19:46 เกิดแผ่นดินไหวระดับความรุนแรงชินโดะ 6- ขึ้นอีกครั้ง และยังมีแผ่นดินไหวย่อยที่รุนแรงน้อยกว่าเกิดขึ้นเป็นระยะในภูมิภาค ใน 66 ชั่วโมงแรก มีแผ่นดินไหวระดับความรุนแรงชินโดะ 5- หรือสูงกว่าเกิดขึ้น 15 ครั้งในภูมิภาคจูเอ็ทสึชูเอะสึ
 
ตามรายงานของสื่อ Geographical Survey Institute (GSI) ในสังกัดรัฐบาลญี่ปุ่น ได้ประเมินขึ้นต้นว่า รอยเลื่อนที่ยาว 22 กิโลเมตร และกว้าง 17 กิโลเมตร ได้เคลื่อนที่ไป 1.4 เมตร
ในวันที่ [[3 พฤศจิกายน]] พบผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรายที่ 39 ขณะที่ยังคงมี[[แผ่นดินไหวตาม]]เกิดขึ้นในระดับที่รู้สึกได้ มีรายงานว่าในจังหวัดนีงะตะมีผู้บาดเจ็บมากกว่า 3,000 คน คนมากกว่าหนึ่งหมื่นคนต้องละทิ้งบ้าน แผ่นดินไหวทำให้บ้านหลายหลังในเมือง[[โอะจิยะ]]พังถล่ม
 
เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่รถไฟ[[ชินคันเซ็นชิงกันเซ็ง]]ตกรางขณะให้บริการ ตู้ของ Toki 35 (ชินคันเซ็นชิงกันเซ็ง 200 series) แปดตู้จากสิบตู้ตกรางบน[[ชินคันเซ็นสายโจเอ็ทสึ|สายโจเอ็ทสึโจเอะสึ ชิงกันเซ็ง]]ระหว่าง[[สถานีรถไฟนะงะโอะกะ|สถานีนะงะโอะกะ]]ในเมือง[[นะงะโอะกะ]] กับ[[สถานีรถไฟอุระสะ|สถานีอุระสะ]]ในเมือง[[ยะมะโตะ]] มีผู้โดยสาร 155 คน แต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ ทั้ง Railbeds สะพาน และอุโมงล้วนแต่ได้รับผลกระทบ [[East Japan Railway Companyบริษัทรถไฟญี่ปุ่นตะวันออก]] ได้หยุดรถไฟทุกขบวนในจังหวัดนีงะตะ ซึ่งสายที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักได้แก่ [[สายโจเอ็ทสึโจเอะสึ]] [[สายหลักชินเอ็ทสึเอะสึ]] [[สายอียะมะ]] [[สายทะดะมิ]] และ[[สายเอะจิโงะเอะชิโงะ]] ส่วนหนึ่งของสถานีนะงะโอะกะพร้อมจะพังถล่มได้ทุกเมื่อจากแผ่นดินไหวตาม แต่หลังจากปิดชั่วคราวก็เปิดให้บริการอีกครั้ง
 
เมื่อวันที่ [[27 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2547]] รถไฟสายโจเอ็ทสึโจเอะสึและอียะมะส่วนที่ยังคงเหลืออยู่ได้เปิดให้บริการอีกครั้ง ต่อมาวันที่ [[28 ธันวาคม]] ชินคันเซ็นชิงกันเซ็งสายโจะเอ็ทโจะเอะสึกลับมาเปิดให้บริการ [[Japan Highways]] ได้ปิดทางด่วนทั้งหมดในจังหวัดนีงะตะ ซึ่งมีผลให้ทางด่วน[[ทางด่วนสายคังเอ็ทสึคังเอะสึ|สายคังเอ็ทสึคันเอะสึ]]และ[[ทางด่วนสายโฮะคุกุริกุ|สายโฮะคุกุริกุ]]ต้องปิดด้วยเช่นกัน ในวันที่ 4 พฤศจิกายน ทางด่วนสายคันเอ็ทสึเอะสึยังคงปิดให้บริการในช่วงระหว่าง Nagaoka Interchange กับ Koide Interchange ซึ่งส่วนนี้กลับมาเปิดในวันที่ 5 พฤศจิกายน
 
เหตุแผ่นดินถล่มและปัญหาอื่นๆทำให้ต้องปิดทางหลวงสองสาย คือ หมายเลข 8 และหมายเลข 17 รวมทั้งถนนในจังหวัดอีกหลายเส้นทาง ทำให้ท้องถิ่นหลายส่วนถูกตัดขาด อย่างเช่นหมู่บ้าน[[ยะมะโคะชิโกะชิ]]เกือบทั้งหมู่บ้าน ซึ่งเคยเป็นหมู่บ้านในเขต[[โคะชิ]] แต่ต่อมาถูกผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของเมืองนะงะโอะกะ ในวันที่ [[22 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2548]] รัฐบาลได้ยกเลิกคำสั่งอพยพประชาชนที่มีมานานเก้าเดือน โดยมีผลต่อ 528 ครัวเรือนจากที่ได้รับผลกระทบ 690 ครัวเรือน
 
นอกจากนี้แผ่นดินไหวยังทำให้เกิดแผ่นดินถล่มทับรถยนต์สามคัน เด็กชายคนหนึ่งถูกช่วยเหลือออกมาจากรถยนต์คันหนึ่งได้ แต่มารดาและพี่สาวเสียชีวิต (พายุไต้ฝุ่นที่เกิดขึ้นก่อนหน้าไม่นานทำให้ดินอุ้มน้ำ จึงถล่มได้ง่ายขึ้น)
ตามที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ จังหวัดนีงะตะประสบเหตุแผ่นดินไหวบ่อยครั้ง ครั้งใหญ่ที่ผ่านมาไม่นานคือเมื่อวันที่ [[16 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2507]] เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.5 มีผู้เสียชีวิต 28 คน อีกทั้งยังทำให้เกิดเหตุดินกลายเป็นของเหลวครั้งใหญ่และเกิดคลื่น[[สึนามิ]]พัดเข้าทำลายท่าเรือของเมืองนีงะตะ แผ่นดินไหวครั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่วิศวกรเริ่มศึกษาปรากฏการณ์ดินกลายเป็นของเหลวอย่างจริงจัง
 
นอกจากนั้น ยังมีเหตุ [[แผ่นดินไหวนอกฝั่งจูเอ็ทสึชูเอะสึ พ.ศ. 2550]] ที่เกิดขึ้นหลังจากพายุไต้ฝุ่นพัดผ่านไม่นาน
 
== External links ==
30,626

การแก้ไข