ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สหพันธรัฐ"

must not use another wp as reference en:WP:GOODREFS
(must not use another wp as reference en:WP:GOODREFS)
(must not use another wp as reference en:WP:GOODREFS)
!รัฐร่วม
!พื้นที่ของรัฐบาลกลาง
!รัฐธรรมนูญ (ปี ค.ศ.) <ref name=":1">https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesstaat_(F%C3%B6deraler_Staat)#Aktuell</ref>
|-
|[[ประเทศคอโมโรส|คอโมโรส]]
|[[ประเทศบราซิล|บราซิล]]
|26 รัฐ
|1 เฟเดอรัลดิสตริกต์
|1 เฟเดอรัลดิสตริกต์<ref>https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5#.E0.B8.81.E0.B8.AD.E0.B8.87.E0.B8.81.E0.B8.B3.E0.B8.A5.E0.B8.B1.E0.B8.87.E0.B8.81.E0.B8.B6.E0.B9.88.E0.B8.87.E0.B8.97.E0.B8.AB.E0.B8.B2.E0.B8.A3</ref>
|1988
|-
|26 รัฐ
|
|1848 (แก้ไขรวม 1874 และ 1999) <ref>https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesstaat_(F%C3%B6deraler_Staat)</ref>
|-
|[[ประเทศซูดาน|ซูดาน]]
|9 รัฐ
|
|1920 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมในปี 1929<ref>https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesstaat_(F%C3%B6deraler_Staat)</ref>
|-
|[[ประเทศอาร์เจนตินา|อาร์เจนตินา]]
|1992 - 2003
|2 ประเทศ
|รวมกันเป็นประเทศ ก่อนที่จะแยกออกจากกันในปี2005 <ref>https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A3</ref>
|-
|[[ยูโกสลาเวีย]]
|
|-
|[[ประเทศอินโดนีเซีย|สหรัฐอเมริกาอินโดนิเซีย]] <ref>https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesstaat_(F%C3%B6deraler_Staat)</ref>
|1949 - 1950
|16 เขต
|
|-
|[[ประเทศโคลอมเบีย|สหรัฐอเมริกาโคลอมเบีย]] <ref>https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesstaat_(F%C3%B6deraler_Staat)</ref>
|1863 - 1866
|9 รัฐ
123,859

การแก้ไข