ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สหพันธรัฐ"

must not use another wp as reference en:WP:GOODREFS
(must not use another wp as reference en:WP:GOODREFS)
(must not use another wp as reference en:WP:GOODREFS)
=== ปัจจุบัน ===
{| class="wikitable"
!ประเทศ <ref name=":0">https://en.wikipedia.org/wiki/Federation</ref>
!รัฐร่วม
!พื้นที่ของรัฐบาลกลาง
123,859

การแก้ไข