ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฐานันดรศักดิ์ยุโรป"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
ในเมื่อมีการแบ่งคนออกได้เป็น 3 ประเภทเช่นนี้แล้ว จะเห็นได้ว่าไม่มี [[พระราชวงศ์]]
 
{{Sidebar
|name = Royal and noble ranks
|class = plainlist
|style = width:{{{width|17.0em}}};
|outertitle = [[Royal and noble ranks|Royal, noble and<br/>chivalric ranks]]
|image = [[Image:Princely Hat.svg|120px|Coronet of mediatised prince of the HRE]]
|contentstyle = padding-top:0.3em;border-bottom:1px solid #aaa;
 
|content1 = [[จักรพรรดิ]] [[จักรพรรดินี]]
|content2 = [[Monarch|ราชา]] [[Monarch|ราชินี/ราชินีนาถ]]
|content3 = [[อาร์ชดยุก]] [[อาร์ชดัชเชส]]
|content4 =
* [[Grand duke|แกรนด์ดยุก]] * [[Grand duke|แกรนด์ดัชเชส]]
* [[Grand prince|แกรนด์ปรินซ์]] * [[Grand prince|แกรนด์ปรินเซส]]
 
|content5 = [[เจ้าชาย]] / [[อินฟันเต]] [เจ้าหญิง]] / [[อินฟันตา]]
|content6 = [[ดยุก]] [[ดัชเชส]]
|content7 = [[Fürst|Sovereign Prince{{\}}Fürst]]
|content8 = [[Marquess|Marquess{{\}}Marquis]]{{\}}<br/>[[Margrave]]{{\}}[[Landgrave]]
|content9 = [[Count]]{{\}}[[Earl]]
|content10 = [[Viscount]]{{\}}[[Vidame]]
|content11= [[Baron]]
|content12=
* [[Baronet]]
* [[Knight#Hereditary knighthoods|Hereditary Knight]]
|content13= [[Knight]]
|content14= [[Esquire]]
|content15= [[Gentleman]]
}}<noinclude>
[[Category:Royalty and nobility templates]]
</noinclude>
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม