ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ค่าสัมบูรณ์"

|5|=
(|5|=)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
"x" = (-infinity,-6] U [12,infinity)
 
|5|=
== ค่าสัมบูรณ์และ[[จำนวนเชิงซ้อน]] ==
 
/-16-7x/=2x-4
 
...
ผู้ใช้นิรนาม