ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ยุคจูแรสซิก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
}}
 
[[ยุคไทรแอสซิก]]←'''ยุคจูแรสซิก'''→[[ยุคครีเทเชียส]]
 
'''ยุคจูแรสซิก''' ({{lang-en|Jurassic}}) เป็นยุคหนึ่งทาง[[ธรณีกาล]]ของ[[โลก]] อยู่ระหว่าง 199.6 ± 0.6 ถึง 145.4 ± 4.0 ล้านปีก่อน ยุคนี้อยู่หลัง[[ยุคไทรแอสซิก]]และอยู่ก่อน[[ยุคครีเทเชียส]] ยุคนี้ถูกกำหนดช่วงเวลาจาก[[ชั้นหิน]] แต่ช่วงเวลาที่เกิดขึ้นจริงยังไม่สามารถระบุแน่นอน ตัวเลขปีที่ระบุข้างต้นมีโอกาสผิดพลาดได้ 5 ถึง 10 ล้านปี
117

การแก้ไข