ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
;หม่อมเกษ
หม่อมเกษเป็นหม่อมพระราชทานจาก[[พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย]]
* ท้าวราชกิจวรภัตรวรภัตรศรีสวัสดิ์สมาหาร (แพ บุนนาค)
* [[พระยาอภัยสงคราม (นกยูง บุนนาค)]] สมรสกับคุณหญิงปริก ธิดาพระยาเสนานุชิต (นุช ณ นคร)
* คุณชายเนตร
221

การแก้ไข