ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศลิกเตนสไตน์"

update จำนวนประชากร, update ข้อมูลทางสถิติ
(update จำนวนประชากร, update ข้อมูลทางสถิติ)
| area_magnitude = 1 E8
| percent_water = 2.7<ref>[http://www.llv.li/pdf-llv-as-jb_2011_1.1_geografie__raumnutzung_2011 Raum, Umwelt und Energie], Landesverwaltung Liechtenstein. Accessed on 2 October 2011.</ref>
| population_estimate = 37,132215 <ref name="Liechpop">[http://www.llv.li/#files/11508as/bevolkerungvorlaufigebevolkerungsstatistik-ergebnisse30-juni-dezember-2014.pdf Bevölkerungsstatistik – 30. Juni 2014 (สถิติด้านประชากร – 30 มิถุนายน 2557)], Amt fürfür Statistik, Landesverwaltung Liechtenstein. Accessedสืบค้นวันที่ on1 2มิถุนายน August2558 2014.{{de}}</ref>
| population_estimate_year = 25562557
| population_estimate_rank = 215
| population_density_km2 = 227232
| population_density_sq_mi = 587600 <!--Do not remove per [[WP:MOSNUM]]-->
| population_density_rank = 57
| GDP_PPP = 3.545 พันล้าน[[ดอลลาร์สหรัฐ]]
| GDP_PPP_year = 2553 (ประมาณการ)
| GDP_PPP_rank = 163
| GDP_PPP_per_capita = 98,432 ดอลลาร์สหรัฐ
!colspan="1" align=center bgcolor="#EFEFEF" width="50" | ธง
!colspan="1" align=center bgcolor="#EFEFEF" | เทศบาล
!colspan="1" align=center bgcolor="#EFEFEF" | ประชากร<ref>[http://www.llv.li/amtsstellen/llv-as-bevoelkerung/llv-as-bevoelkerung-bevoelkerungsstatistik_per_31_dezember-vorlaeufig.htm vorläufige Ergebnisse 31. Dezember 2010 - สถิติจำนวนประชากร ปลายปี ค.ศ. 2010 (31 ธันวาคม)] สืบค้นวันที่ 18 พฤษภาคม 2011 {{de icon}}<name=Liechpop/ref><br /><small>(31 ธันวาคมมิถุนายน 20102557)</small>
!colspan="1" align=center bgcolor="#EFEFEF" | พื้นที่<br /><small>(ตารางกิโลเมตร)</small>
|-
| colspan=4 align=center bgcolor="#EFEFEF" | '''เขตเลือกตั้งอุนเทอร์ลันด์ (Unterland)'''
|-
| align="center" | [[ไฟล์:Ruggell.png|35px|Ruggell]] || align=center | [[รุกเกิลล์]]<br />(Ruggell) || align=center | 2,001108 || align=center | 7.438
|-
| align="center" | [[ไฟล์:Schellenberg.png|35px|Schellenberg]] || align=center | [[เชลเลนแบร์ก]]<br />(Schellenberg) || align=center | 101,013050 || align=center | 3.559
|-
| align="center" | [[ไฟล์:Gamprin.png|35px|Gamprin]] || align=center | [[กัมพริน]]<br />(Gamprin) || align=center | 1,605635 || align=center | 6.112
|-
| align="center" | [[ไฟล์:Eschen.png|35px|Eschen]] || align=center | [[เอสเชิน]]<br />(Eschen) || align=center | 4,215341 || align=center | 10.338
|-
| align="center" | [[ไฟล์:Mauren.png|35px|Mauren]] || align=center | [[เมาเริน]]<br />(Mauren) || align=center | 4,000124 || align=center | 7.549
|-
| colspan=4 align=center bgcolor="#EFEFEF" | '''เขตเลือกตั้งโอเบอร์ลันด์ (Oberland)'''
|-
| align="center" | [[ไฟล์:Schaan.png|35px|Schaan]] || align=center | [[ชาน (ประเทศลิกเตนสไตน์)|ชาน]]<br />(Schaan) || align=center | 5,766964 || align=center | 26.892
|-
| align="center" | [[ไฟล์:Planken.png|35px|Planken]] || align=center | [[พลังเคิน]]<br />(Planken) || align=center | 425421 || align=center | 5.334
|-
| align="center" | [[ไฟล์:Vaduz.png|35px|Vaduz]] || align=center | [[วาดุซ]]<br />(Vaduz) || align=center | 5,214391 || align=center | 17.332
|-
| align="center" | [[ไฟล์:Triesenberg.png|35px|Triesenberg]] || align=center | [[ทรีเซนแบร์ก]]<br />(Triesenberg) || align=center | 2,562620 || align=center | 29.869
|-
| align="center" | [[ไฟล์:Triesen.png|35px|Triesen]] || align=center | [[ทรีเซิน]]<br />(Triesen) || align=center | 4,827966 || align=center | 26.448
|-
| align="center" | [[ไฟล์:Balzers.png|35px|Balzers]] || align=center | [[บัลเซอส์]]<br />(Balzers) || align=center | 4,529595 || align=center | 19.673
|}
 
แต่ก่อนอาชีพหลักของชาวลิกเตนสไตน์คือ[[เกษตรกรรม]] แต่เปลี่ยนเป็นประเทศอุตสาหกรรมเมื่อประมาณ ค.ศ. 1945 รายได้หลักของประเทศคือการท่องเที่ยวและการจำหน่ายดวงตราไปรษณียากร ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของลิกเตนสไตน์มาจากภาคอุตสาหกรรม 40% ซึ่งประกอบด้วย อิเล็กทรอนิกส์ การผลิตโลหะ สิ่งทอ เซรามิก เวชภัณฑ์ อาหาร และการท่องเที่ยว ภาคการเงินการธนาคาร 30% ภาคการบริการ การท่องเที่ยว 25% และภาคการเกษตร 5% ซึ่งผลผลิตที่ได้จากการเกษตรได้แก่ ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโพด มันฝรั่ง ปศุสัตว์ นม เนย
 
แรงงานส่วนใหญ่ทำงานในภาคอุตสาหกรรม การค้า และการก่อสร้าง จำนวนแรงงานที่สำรวจในปี ค.ศ. 20092014 มีทั้งสิ้น 3218,880614 คน ในจำนวนนี้ถึง 166,700877 คน (5137%) อาศัยในประเทศออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ และเยอรมนี และเดินทางไป-กลับข้ามประเทศทุกวัน<ref name=Liechpop/>
 
สินค้าส่งออกของลิกเตนสไตน์คือ เครื่องจักรขนาดเล็กและเครื่องจักรที่สั่งทำพิเศษ เครื่องมือด้านทันตกรรม [[แสตมป์]] เครื่องใช้โลหะ เครื่องปั้นดินเผา ส่วนสินค้านำเข้าคือ เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์โลหะ สิ่งทอ อาหาร และรถยนต์ กลุ่มประเทศคู่ค้าหลักคือ[[สหภาพยุโรป]] ประเทศสมาชิก[[เอฟตา]] และสวิตเซอร์แลนด์
|}
 
จากการประมาณจำนวนประชากรเมื่อ กรกฎาคมเดือนมิถุนายน ค.ศ. 20112014 ลิกเตนสไตน์มีประชากร 3537,236215 คน และจากการสำรวจสำมะโนประชากรเมื่อ ค.ศ. 2000 มีประชากร 33,307 คน ในจำนวนนี้กว่า 6968% อยู่ในวัย 15-64 ปี อัตราการเพิ่มจำนวนประชากรอยู่ที่ 0.6537% ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศมีจำนวน 12,522 คน คิดเป็น 33.6% ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ ในจำนวนนี้ถึง 58% มาจากสามประเทศได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย และเยอรมนี<ref name=Liechpop/>
 
ลิกเตนสไตน์เป็นประเทศขนาดเล็กที่สุดอันดับที่ 4 ของทวีปยุโรป รองจาก[[นครรัฐวาติกัน]] [[โมนาโก]] และ[[ซานมารีโน]] ภาษาราชการของประเทศคือ[[ภาษาเยอรมัน]] ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาตระกูล[[อัลเลแมนิกเยอรมัน]] ถึงแม้ว่าประชากรของประเทศกว่า 1 ใน 3 มาจากประเทศอื่น ได้แก่ ผู้พูดภาษาเยอรมันที่มาจากประเทศเยอรมนี ออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์ ผู้พูด[[ภาษาอิตาลี]] รวมไปถึง[[ตุรกี]] ซึ่งภาษาอัลเลแมนิกเป็นสำเนียงท้องถิ่นที่แตกต่างกับภาษาเยอรมันมาตรฐานค่อนข้างมาก หากแต่คล้ายคลึงกับสำเนียงท้องถิ่นอื่น ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ใน[[ฟอราลแบร์ก]] ประเทศออสเตรีย
ประชากรส่วนใหญ่นับถือ[[ศาสนาคริสต์]] จากการสำรวจสำมะโนประชากรในปี ค.ศ. 2000 ประชากรกว่า 87.9% นับถือศาสนาคริสต์ ในจำนวนนี้ 78.4% นับถือคริสต์นิกาย[[โรมันคาทอลิก]] และประมาณ 8% นับถือนิกาย[[โปรแตสแตนท์]] ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับผลการสำรวจในปี ค.ศ. 1990 ปรากฏว่าจำนวนผู้นับถือศาสนาคริสต์ลดลง ในส่วนของ[[ศาสนาอิสลาม]]และไม่นับถือศาสนาเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว<ref>[http://web.archive.org/web/20080501041723/http://www.llv.li/llv-avw-statistik-volkszaehlung-auswertungen Publikationen zur Volkszählung 2000 – Amt für Volkswirtschaft (AVW) – Landesverwaltung Liechtenstein<]</ref>
 
อายุขัยเฉลี่ยของชาวลิกเตนสไตน์อยู่ที่ 79.68 ปี โดยเพศชายมีอายุขัยเฉลี่ย 76.1 ปี และเพศหญิง 83.28 ปี อัตราการตายของทารกคือ 4.64 คนต่อการเกิด 1,000 คน และจากการประมาณเมื่อเร็ว ๆ นี้ อัตราการอ่านออกเขียนได้ของชาวลิกเตนสไตน์อยู่ที่ 100%<ref name="CIA"/> (อ่านออกเขียนได้ทุกคน) ซึ่ง[[โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ]] ({{lang-en|Programme for International Student Assessment}}) ที่ร่วมมือกับ[[องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา]] (OECD) จัดอันดับให้ระบบการศึกษาของลิกเตนสไตน์ดีเยื่ยมเป็นอันดับที่ 10 ของโลก<ref>[http://www.oecd.org/dataoecd/42/8/39700724.pdf Range of rank on the PISA 2006 science scale]</ref>
 
== การคมนาคม ==
13,220

การแก้ไข