ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดุสิต ศิริวรรณ"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ประวัติ ==
ดุสิต ศิริวรรณ เกิดเมื่อวันที่ [[15 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2489]] เป็นบุตรของนายพยงค์ประสงค์ ศิริวรรณ กับ นางประดับเอียง ศิริวรรณ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา [[คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่|คณะมนุษยศาสตร์]] [[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]] และสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 4010
 
== ประวัติงานราชการประจำ ==
ผู้ใช้นิรนาม