ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สเตปป์"

เก็บกวาด
(เก็บกวาด)
'''ทุ่งหญ้าสเตปป์''' ({{lang-en|Steppe}}) คือลักษณะทาง[[ภูมิศาสตร์]] “ทุ่งหญ้าสเตปป์” เป็นบริเวณที่มีลักษณะทางสภาวะอากาศและภูมิภาคที่เป็นเอกลักษณ์ที่ประกอบด้วยที่ราบที่เป็นทุ่งหญ้ากว้างที่ไม่มีต้นไม้ นอกจากบริเวณริมแม่น้ำหรือทะเลสาบ [[ทุ่งหญ้าแพรรี]] (prairie) (โดยเฉพาะทุ่งหญ้าเตี้ยแพรรี) อาจจะถือว่าเป็นทุ่งหญ้าสเตปป์ ภูมิภาคของทุ่งหญ้าสเตปป์อาจจะเป็นพื้นที่กึ่ง[[ทะเลทราย]] หรือปกคลุมด้วย [[หญ้า]] หรือ[[พุ่มไม้]] หรือทั้งสองอย่างขึ้นอยู่กับฤดูและ[[ละติจูด]] “สเตปป์” อาจจะใช้หมายถึงสภาพ[[ภูมิอากาศ]]ที่พบในบริเวณที่แห้งจนไม่สามารถมีป่าได้ แต่ก็ไม่แห้งจนกระทั่งเป็นทะเลทราย
 
“สเตปป์” เป็นลักษณะอากาศแบบ[[ภูมิอากาศภาคพื้นทวีป]] (continental climate) และ[[ภูมิอากาศกึ่งแห้งแล้ง]] (semi-arid climate) อุณภูมิสูงสุดในฤูดูร้อนอาจจะสูงถึง 40 °C (104 °F) และต่ำสุดในฤดูหนาวอาจจะลดลงถึง -40 °C (-40 °F) นอกจากความแตกต่างกันมากของอุณหภูมิระหว่างฤดูร้อนกับฤดูหนาวแล้ว ก็ยังมีความแตกต่างกันมากระหว่างอุณหภูมิระหว่างกลางวันและกลางคืน ทางบริเวณที่สูงของมองโกเลียอุณหภูมิตอนกลางวันอาจจะสูงถึง 30 °C (86 °F) แต่กลางคืนอาจจะลดต่ำลงต่ำกว่าศูนย์ °C (sub 32 °F)
 
ทุ่งหญ้าสเตปป์ในช่วง[[ละติจูด]]ตอนกลางมีลักษณะที่หน้าร้อนจะร้อนจัดและหน้าหนาวจะหนาวจัด โดยมีปริมาณฝนหรือหิมะตกเฉลี่ยราว 250-500 มิลลิเมตร (10-20 นิ้ว) ต่อปี
 
คำว่า “steppe” มาจากภาษารัสเซียว่า “степь” ที่แปลว่า “ดินแดนที่ราบและแห้ง”
 
== สเตปป์สองแบบ ==
สเตปป์แบ่งเป็นสองลักษณะ<ref>[http://www.fs.fed.us/land/pubs/ecoregions/ecoregions.html Ecological Subregions of the United States]</ref>:
* '''สเตปป์เขตอบอุ่น''' (temperate steppe) ซึ่งถือว่าเป็นสเตปป์ที่แท้จริงที่พบในบริเวณ[[ภูมิอากาศภาคพื้นทวีป]]ของโลกซึ่งอาจจะแบ่งย่อยออกไปอีกได้จากที่แสดงให้เห็นใน “[http://www.fs.fed.us/land/pubs/ecoregions/ecoregions.html แผนที่ภูมิภาคสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา]” โดย[[กรมบริการป่าไม้แห่งสหรัฐอเมริกา]] (U.S. Forest Service)
* '''สเตปป์กึ่งโซนร้อน''' (subtropical steppe) ซึ่งเป็นบริเวณที่มีพืชที่พบในบริเวณที่แห้งที่สุดที่มี[[ภูมิอากาศแบบเมดิเตอเรเนียน]] และมักจะมีช่วงเวลาที่ “ความเปียก” เพียงระยะยาว
 
สเตปป์ลักษณะอื่นๆสเตปป์ลักษณะอื่น ๆ ก็มี [[สเตปป์พุ่มไม้]] และ [[สเตปป์แอลป์]]
 
== ที่ตั้ง ==
[[ไฟล์:Steppe world.png|270px|thumb|แผนที่แสดงสเตปป์เขตอากาศหนาวและสเตปป์เขตอากาศกึ่งโซนร้อนทั่วโลก]]
[[ไฟล์:Astana-steppe-7748.jpg|270px|thumb|สเตปป์ในคาซัคสถาน]]
ที่ตั้งของสเตปป์หนาวในบริเวณต่างๆต่าง
* ภูมิภาคสเตปป์ที่ใหญ่ที่สุดทีมักจะเรียกกันว่า “[[เกรตสเตปป์]]” ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของ[[รัสเซีย]]และประเทศข้างเคียงใน[[เอเชียกลาง]]ตั้งแต่[[ยูเครน]]ทางตะวันตกไปจนถึง[[เติร์กเมนิสถาน]], [[อุซเบกิสถาน]] และ [[คาซัคสถาน]]ไปจนถึง [[เทือกเขาอัลไต]], [[เทือกเขาโกเป็ทดาก]] (Kopet Dag) และ [[เทือกเขาเทียนชาน]] (Tian Shan)
* [[สเตปป์ยูเรเชียน]]ทางตอนเหนือ[[เทือกเขาอูราล]]ติดกับทุ่ง[[ไทกา]]ของ[[ทุ่งราบไซบีเรียตะวันตก]] เรื่อยไปจนถึง [[มหาสมุทรอาร์กติก]]
* สเตปป์ทางตอนกลางของ[[อานาโตเลีย]]ใน[[ตุรกี]]
* บริเวณสเตปป์ของ[[ที่ราบสูงของสหรัฐอเมริกา]] (High Plains) ทางตะวันตกสุดของบริเวณ[[เกรตเพลนส์]] (Great Plains)
* [[แชนเนลด์สแคปแลนด์]] (Channeled Scablands) ทางตอนใต้ของ[[รัฐบริติชโคลัมเบีย]] และ [[รัฐวอชิงตัน]]
* [[พาตาโกเนีย]]
* สเตปป์ขนาดเล็กบน[[เกาะใต้]]ของ[[นิวซีแลนด์]] และใน [[ฮังการี]]
 
 
== ทุ่งหญ้ากึ่งโซนร้อนและทุ่งไม้พุ่มที่มีลักษณะคล้ายกับสเตปป์ ==
บริเวณอื่นๆอื่น ๆ ที่เป็นทุ่งหญ้าและทุ่งไม้พุ่ม (shrubland) ที่มีลักษณะคล้ายกับสเตปป์พบในบริเวณที่มีลักษณะ[[ภูมิอากาศโซนร้อน]] (tropical climate) ในบริเวณเหล่านี้ปริมาณน้ำฝนที่แยกระหว่างการเป็นสเตปป์หรือการเป็นทะเลทรายก็ขึ้นอยู่กับค่าการระเหยของความชื้นจากผิวดิน (evapotranspiration) ซึ่งรวมทั้งบริเวณคาบระหว่าง[[ทุ่งหญ้าซาวันนา]] (savanna) และบริเวณที่เป็นทะเลทรายเช่นแนว[[ซาเฮล]] (Sahel) ใน[[ทะเลทรายซาฮารา]]
 
สเตปป์โซนร้อนที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่มิได้จัดอยู่ในภูมิภาคแบบทะเลทรายคือบริเวณ [[Sertão]] ทางตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิล
5,509

การแก้ไข