ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์"

แก้แม่แบบ {{dead link}}/{{ลิงก์เสีย}}
(แก้แม่แบบ {{dead link}}/{{ลิงก์เสีย}})
[[ไฟล์:Maslow's Hierarchy of Needs.svg|thumb|right|300px|การตีความลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ แสดงในรูปของพีระมิดโดยมีความต้องการพื้นฐานกว่าอยู่ข้างล่าง<ref name=honolulu>[http://honolulu.hawaii.edu/intranet/committees/FacDevCom/guidebk/teachtip/maslow.htm Maslow's Hierarchy of Needs]{{ลิงก์เสีย|June 2011|date=Juneมิถุนายน 20112554}}</ref>]]
 
'''ลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์''' ({{lang-en|Maslow's hierarchy of needs}}) เป็นทฤษฎีทาง[[จิตวิทยา]] ที่เสนอโดย [[อับราฮัม มาสโลว์]] ในรายงานเรื่อง "A Theory of Human Motivation" ปี 1943<ref name="multiple">A.H. Maslow, ''[http://psychclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.htm A Theory of Human Motivation]'', Psychological Review 50(4) (1943):370-96.</ref> หลังจากนั้นมาสโลว์ยังไปขยายแนวคิดไปรวมถึงข้อสังเกตของเขาเกี่ยวกับความอยากรู้อยากเห็นแต่กำเนิดของมนุษย์ ทฤษฎีของเขาคล้ายกับทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการหลาย ๆ ทฤษฎี ซึ่งทั้งหมดเน้นที่การเติบโตของมนุษย์ในระยะต่าง ๆ
5,805

การแก้ไข