ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กระสือมหานคร"

* [[วิชัย จงประสิทธิ์พร]] รับบทเป็น ยามมะลิ
* [[ชานนท์ อักขระชาตะ]] รับบทเป็น ก้องภพ
* [[ธัญวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา]] รับบทเป็น นุช
 
=== นักแสดงรับเชิญ ===
ผู้ใช้นิรนาม