ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นครรัฐน่าน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| status = นครรัฐ<ref name="นครรัฐ"/><ref name="ประวัติ"/><ref name="นันทบุรี"/>
| government_type = [[สมบูรณาญาสิทธิราชย์]]
| year_start = พุทธศตวรรษที่พ.ศ. 181825
| year_end = พ.ศ. 1992
| event_start = สถาปนา
| common_languages =
| leader1 = [[ราชวงศ์ภูคา]]
| year_leader1 = พุทธศตวรรษที่ 18 1825- 2004<ref name="นันทบุรี"/>
| title_leader = เจ้าผู้ครอง
| today = [[ประเทศไทย]]
42,415

การแก้ไข