ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปรมาณู"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  5 ปีที่แล้ว
เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
 
๓๖ ตัชชารี " ๑ รถเรณู (ละอองรถ)
 
๓๖ รถเรณู " ๑ ลิกขา (ไข่เหา) (อ้างอิง หลวงปู่[[ดูลย์ อตุโล]]เคยบรรยายว่า 1 ปรมาณู เทวดาสามารถอาศัยพื้นที่นั้นเพื่อนั่งฟังธรรมได้ 8 องค์ ฉะนั้นในขนาดเท่า ไข่เหา จึงสามารถคำนวนคำนวณได้ว่า มีเทวดานั่งฟังธรรมในพื้นที่ขนาดนั้นถึง 13,436,928 องค์)
 
๗ ลิกขา " ๑ โอกา (ตัวเหา)
378,681

การแก้ไข