ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทรงหลายหน้า"

 
[[ภาวะคู่กัน]] (duality) จะปรากฏในทรงหลายหน้าทุกรูปทรง และเรียกรูปทรงที่คู่กันว่า [[ทรงหลายหน้าคู่กัน]] (dual polyhedron) ซึ่งเป็นรูปทรงที่แทนจุดยอดด้วยหน้า และแทนหน้าด้วยจุดยอดไปเป็นอีกรูปทรงหนึ่ง ส่วนใหญ่ทรงหลายหน้าคู่กันสามารถสร้างได้จากกระบวนการการแลกเปลี่ยนเชิงทรงกลม หรือ[[การตัดปลาย]] (truncation) ของทรงหลายหน้านั้น
 
=== ภาพจุดยอด ===
สำหรับทุกๆ จุดยอด เราสามารถสร้าง[[ภาพจุดยอด]] (vertex figure) โดยการลากเส้นที่จุดยอดอื่น ซึ่งเชื่อมต่อรอบจุดยอดที่เราพิจารณา ให้เป็นรูปร่างขึ้นมา
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
131,014

การแก้ไข