ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปรมาณู"

เพิ่มขึ้น 3 ไบต์ ,  5 ปีที่แล้ว
๓๖ ตัชชารี " ๑ รถเรณู (ละอองรถ)
 
๓๖ รถเรณู " ๑ ลิกขา (ไข่เหา) (อ้างอิง หลวงปูดุลย์ อตุลโลหลวงปู่[[ดูลย์ อตุโล]]เคยบรรยายว่า 1 ปรมาณู เทวดาสามารถอาศัยพื้นที่นั้นเพื่อนั่งฟังธรรมได้ 8 องค์ ฉะนั้นในขนาดเท่า ไข่เหา จึงสามารถคำนวนได้ว่า มีเทวดานั่งฟังธรรมในพื้นที่ขนาดนั้นถึง 13,436,928 องค์)
 
๗ ลิกขา " ๑ โอกา (ตัวเหา)
28

การแก้ไข