ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทรงหลายหน้า"

 
แต่ก็มีทรงหลายหน้าพิเศษบางชนิดซึ่งมีชื่อเรียกมานานแล้ว เช่น [[สัตว์ประหลาดของมิลเลอร์]] (Miller's monster) หรือ [[ทรงหลายหน้าซิแลสซี]] (Szilassi polyhedron) เป็นต้น
 
=== ขอบ ===
ขอบของทรงหลายหน้าลักษณะเฉพาะที่สำคัญสองอย่าง ได้แก่
* ขอบหนึ่งขอบจะเชื่อมต่อระหว่างจุดยอดสองจุดเท่านั้น
* ขอบหนึ่งขอบเป็นตัวเชื่อมระหว่างหน้าสองหน้าเท่านั้น
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
131,055

การแก้ไข