ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทรงหลายหน้า"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
* -1 มิติ: '''ความว่างเปล่า''' (nullity) องค์ประกอบชนิดหนึ่งซึ่งใช้อธิบายทฤษฎีเชิงนามธรรม
ทรงหลายหน้าเป็นตัวอย่างที่เป็นสามมิติของ[[โพลีโทป]] (polytope) ที่มีจำนวนมิติใดๆ
 
== ลักษณะเฉพาะ ==
=== การตั้งชื่อทรงหลายหน้า ===
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
131,129

การแก้ไข