ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทรงหลายหน้า"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''ทรงหลายหน้า''' ([[ภาษาอังกฤษ|อังกฤษ]]: polyhedron, พหูพจน์: polyhedra) หมายถึง วัตถุทาง[[เรขาคณิต]]ที่ประกอบด้วยหน้าเรียบและขอบตรง หรือปิดล้อมด้วย[[รูปหลายเหลี่ยม]] (polygon) อย่างน้อย 4 รูป
 
ทรงหลายหน้าเป็นที่น่าหลงใหลของมนุษยชาติมาตั้งแต่[[ยุคก่อนประวัติศาสตร์]] ซึ่งได้ศึกษาอย่างเป็นกิจลักษณะโดยชาวกรีกโบราณ ต่อเนื่องมาจนถึง[[นักเรียน]] [[นักคณิตศาสตร์]] และ[[ศิลปิน]]ทุกวันนี้ คำว่า ''polyhedron'' มาจาก[[ภาษากรีก]] πολυεδρον โดยที่ ''poly-'' มาจาก πολυς แปลว่า "มากมาย" และ ''-edron'' มาจาก εδρον แปลว่า "ฐาน, ที่นั่ง, หน้า"
 
== อะไรคือทรงหลายหน้า ==
ทรงหลายหน้าถูกสร้างขึ้นมาจากความแตกต่างในองค์ประกอบหรือเอกลักษณ์ ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับจำนวนที่แตกต่างบน[[มิติ]] (dimension) ดังเช่น
* 3 มิติ: '''วัตถุ''' (body) ที่ถูกปิดล้อมด้วยหน้าหลายหน้า และมักจะมี[[ปริมาตร]] (volume) อยู่ข้างใน
* 2 มิติ: '''หน้า''' (face) ที่ถูกปิดล้อมด้วยขอบเขตเส้นตรง และมักจะเป็นพื้นราบที่เรียกว่า[[รูปหลายเหลี่ยม]] (polygon) เมื่อหลายๆ หน้ารวมกันทำให้เกิดผิวหน้า (surface) ของทรงหลายหน้า
* 1 มิติ: '''ขอบ''' (edge) ที่เชื่อมระหว่างจุดยอดหนึ่งกับจุดยอดอื่น และมักจะเป็นเส้นตรง เมื่อหลายๆ ขอบรวมกันทำให้เกิดโครงสร้าง (skeleton) ของทรงหลายหน้า
* 0 มิติ: '''จุดยอด''' (vertex, พหูพจน์: vertices) คือจุดปลายของทรงหลายหน้า
* -1 มิติ: '''ความว่างเปล่า''' (nullity) องค์ประกอบชนิดหนึ่งซึ่งใช้อธิบายทฤษฎีเชิงนามธรรม
ทรงหลายหน้าเป็นตัวอย่างที่เป็นสามมิติของ[[โพลีโทป]] (polytope) ที่มีจำนวนมิติใดๆ
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
131,349

การแก้ไข