ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธงชาติเม็กซิโก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== แบบธงชาติและความหมาย ==
[[ไฟล์:MexicoFlag flagof constructionMexico sheet(reverse).pngsvg|thumb|left|500px|แบบและสัดส่วนธงชาติเม็กซิโกตามกฎหมาย (ด้านหลัง).]]
[[ไฟล์:Flag of Mexico (reverse).png|thumb|ธงชาติเม็กซิโก (ด้านหลัง).]]
แบบของธงชาติเม็กซิโกในปัจจุบัน ได้กำหนดไว้ในมาตรา 3 ของ รัฐบัญญัติว่าด้วยตราแผ่นดิน ธงชาติ และเพลงชาติ ซึ่งตราครั้งแรกเมื่อ [[พ.ศ. 2417]] โดยกำหนดไว้ทั้งลักษณะและสัดส่วนธงที่ถูกต้อง แบบธงชาติที่ทำขึ้นเป็นตัวอย่างนี้ ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่ [[หอจดหมายเหตุแห่งชาติเม็กซิโก|หอจดหมายเหตุแห่งชาติ]] ("Archivo General de la Nación") และ [[พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติเม็กซิโก]] ("Museo Nacional de Historia")
 
ข้อความในกฎหมายดังกล่าว ระบุไว้ดังต่อไปนี้
 
{{คำพูด|''มาตรา 3: ธงชาติ เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายในแบ่งเป็นแถบแนวตั้ง 3 แถบ ความกว้างเท่ากัน มีสีเรียงตามลำดับจากด้านคันธงไปยังด้านชายธงดังนี้: เขียว, ขาว และแดง ที่ศูนย์กลางของแถบสีขาวนั้น มีภาพตราแผ่นดิน ขนาดกว้างเป็นสามในสี่ส่วนของความกว้างแถบสีขาว สัดส่วนธงนั้นเป็นสี่ส่วนต่อเจ็ดส่วน (กว้าง 4 ส่วน ยาว 7 ส่วน) ธงนี้อาจมีเชือกหรือโบหูกระต่ายห้อยชายสีธงชาติผูกอยู่ที่ส่วนใต้ยอดคันธงก็ได้<!--ส่วนท้ายนี้แปลเอาความโดยเทียบจากกฎกระทรวง (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2522 เรื่อง กำหนดส่วนประกอบของธงชัยเฉลิมพลของทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ -->}}
 
[[ไฟล์:Mexico flag construction sheet.svg|thumb|center|500px|แบบและสัดส่วนธงชาติเม็กซิโกตามกฎหมาย]]
 
อย่างไรก็ตาม กฎหมายไม่ได้กำหนดระดับสีธงที่แน่นอนไว้ กระทรวงมหาดไทยของเม็กซิโกจึงได้แนะนำให้ใช้สีธงชาติตามระบบสีแบบ[[แพนโทน]]เป็นหลัก ส่วนการแปลงค่าเป็นระบบสีอื่น ได้แสดงไว้ดังที่ปรากฏเบื้องล่าง
| CE1126
|}
 
=== ธงที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ===
[[ไฟล์:Mexico Italy flag differences.gif|thumb|right|175px|ภาพเปรียบเทียบธงชาติเม็กซิโกและธงชาติอิตาลี โดยกำหนดให้ความยาวของธงทั้งสองผืนเท่ากัน]]
 
เป็นเรื่องปกติที่มักเกิดความเข้าใจผิดในการสร้างธงชาติเม็กซิโก โดยการเอาแบบของ[[ธงชาติอิตาลี]]เป็นต้นแบบ แล้วเอารูปตราแผ่นดินของเม็กซิโกไปใส่ไว้กลางธงแถบสีขาว ปัญหานี้เกิดจากความเข้าใจผิดของบางคน ที่เข้าใจว่า ธงชาติเม็กซิโกต่างกับธงชาติอิตาลีเพียงมีรูปตราแผ่นดินอยู่กลางแถบสีขาวเท่านั้น
 
แท้จริงแล้ว ธงของทั้งสองชาติแม้จะใช้สีอย่างเดียวกัน คือ [[เขียว]]-[[ขาว]]-[[แดง]] ก็ตาม แต่โทนสีเขียวและสีแดงในธงชาติเม็กซิโกนั้นมีความเข้มมากกว่า ที่สำคัญ ธงของทั้งสองชาติยังมีความแตกต่างกันในด้านสัดส่วนธง โดยธงชาติอิตาลีนั้นกว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน ส่วนธงชาติเม็กซิโกนั้นกว้าง 4 ส่วน ยาว 7 ส่วน เมื่อเทียบขนาดของธงทั้งสองชาติ โดยกำหนดให้ด้านยาวของธงมีความยาวเท่ากัน จะพบว่า ธงชาติอิตาลีจะมีความกว้างมากกว่าธงชาติเม็กซิโกอย่างชัดเจน (ดังภาพประกอบ) หากกำหนดเอาด้านกว้างให้เท่ากันทั้ง 2 ธง จะพบว่า ธงชาติเม็กซิโกมีความยาวกว่าธงชาติอิตาลี
 
=== ตราแผ่นดิน ===
{{บทความหลัก|ตราแผ่นดินของเม็กซิโก}}
[[ไฟล์:MexicanSculptureRememberingTheSignForTenochtitlanFoundation.JPG|thumb|ตราแผ่นดินของเม็กซิโกซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับตำนานสร้างเมืองเตนอชตีตลัน]]
 
ตราแผ่นดินกลางธงชาติเม็กซิโกนั้น ได้รับแรงบัลดาลใจในการออกแบบจากตำนานชาว[[อัซเตก]] เกี่ยวกับตำนานสร้างเมือง[[เตนอชตีตลัน]] (Tenochtitlán) ตามเรื่องราวที่เล่าขานกันทั่วไปกล่าวกันว่า ชาวอัซเตกได้ออกเดินทางไปทั่วบริเวณที่เป็น[[ประเทศเม็กซิโก]]ในปัจจุบัน เพื่อแสวงหาที่ตั้งเมืองหลวงของพวกตน ตามนิมิตที่[[เทพเจ้าวิตซิลโลปอชตลี]] (Huitzilopochtli) ผู้เป็นเทพแห่งสงครามของชาวอัซเตกระบุไว้ว่า ที่ตั้งของเมืองหลวงใหม่นั้นจะมี[[นกอินทรี]]คาบและจับ[[งู|อสรพิษ]]เกาะอยู่บนต้น[[กระบองเพชร]] ซึ่งตั้งอยู่บนโขดหินกลางทะเลสาบ 200 ปีต่อมาพวกเขาจึงพบนกอินทรีตามนิมิตดังกล่าวบนเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบเท็กโกโก้ พวกเขาจึงสร้างเมืองเตนอชตีตลันขึ้น ณ ที่นี้ ซึ่งในเวลาต่อมาคือ[[กรุงเม็กซิโกซิตี]] เมืองหลวงของประเทศเม็กซิโกในปัจจุบัน<ref>{{cite web |url=http://www.flaggenlexikon.de/fmexiko.htm |title=Flaggen und Wappen de Mexiko |accessdate=2004-01-10 |author=Volker Preuß|coauthors= }} {{de icon}}</ref>
[[ไฟล์:Coat of arms of Mexico.svg|thumb|left|[[ตราแผ่นดินของเม็กซิโก]]]]
ตราแผ่นดินกลางธงชาติเม็กซิโกนั้น ได้รับแรงบัลดาลใจในการออกแบบจากตำนานชาว[[อัซเตก]] เกี่ยวกับตำนานสร้างเมือง[[เตนอชตีตลัน]] (Tenochtitlán) ตามเรื่องราวที่เล่าขานกันทั่วไปกล่าวกันว่า ชาวอัซเตกได้ออกเดินทางไปทั่วบริเวณที่เป็น[[ประเทศเม็กซิโก]]ในปัจจุบัน เพื่อแสวงหาที่ตั้งเมืองหลวงของพวกตน ตามนิมิตที่เทพเจ้าวิตซิลโลปอชตลี (Huitzilopochtli) ผู้เป็นเทพแห่งสงครามของชาวอัซเตกระบุไว้ว่า ที่ตั้งของเมืองหลวงใหม่นั้นจะมี[[นกอินทรี]]คาบและจับ[[งู|อสรพิษ]]เกาะอยู่บนต้น[[กระบองเพชร]] ซึ่งตั้งอยู่บนโขดหินกลางทะเลสาบ 200 ปีต่อมาพวกเขาจึงพบนกอินทรีตามนิมิตดังกล่าวบนเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบเท็กโกโก้ พวกเขาจึงสร้างเมืองเตนอชตีตลันขึ้น ณ ที่นี้ ซึ่งในเวลาต่อมาคือ[[กรุงเม็กซิโกซิตี]] เมืองหลวงของประเทศเม็กซิโกในปัจจุบัน<ref>{{cite web |url=http://www.flaggenlexikon.de/fmexiko.htm |title=Flaggen und Wappen de Mexiko |accessdate=2004-01-10 |author=Volker Preuß|coauthors= }} {{de icon}}</ref>
 
แบบของตราที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ เป็นการปรับปรุงแบบตราใหม่เมื่อ [[พ.ศ. 2511]] โดย ฟรานซิสโก เอปเปนส์ เฮลเกรา (Francisco Eppens Helguera) ภายใต้คำสั่งของประธานาธิบดี[[กุสตาโว ดิแอซ ออร์ดาซ]] (Gustavo Díaz Ordaz)
|}</center>
 
== ระเบียบ และ ข้อบังคับ ==
== ธงที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ==
{{โครง-ส่วน}}
[[ไฟล์:Mexico Italy flag differences.gif|thumb|right|175px|ภาพเปรียบเทียบธงชาติเม็กซิโกและธงชาติอิตาลี โดยกำหนดให้ความยาวของธงทั้งสองผืนเท่ากัน]]
 
== เสาธงชาติ ==
เป็นเรื่องปกติที่มักเกิดความเข้าใจผิดในการสร้างธงชาติเม็กซิโก โดยการเอาแบบของ[[ธงชาติอิตาลี]]เป็นต้นแบบ แล้วเอารูปตราแผ่นดินของเม็กซิโกไปใส่ไว้กลางธงแถบสีขาว ปัญหานี้เกิดจากความเข้าใจผิดของบางคน ที่เข้าใจว่า ธงชาติเม็กซิโกต่างกับธงชาติอิตาลีเพียงมีรูปตราแผ่นดินอยู่กลางแถบสีขาวเท่านั้น
{{บทความหลัก|เสาธงชาติเม็กซิโก}}
 
[[ไฟล์:05022012Convenio ssp tlalpan mondragon pompa071.JPG|thumb|พิธีเชิญธงชาติเม็กซิโกึ้นสู่ยอดเสา ณ วิทยาลัยทหาร]]
แท้จริงแล้ว ธงของทั้งสองชาติแม้จะใช้สีอย่างเดียวกัน คือ [[เขียว]]-[[ขาว]]-[[แดง]] ก็ตาม แต่โทนสีเขียวและสีแดงในธงชาติเม็กซิโกนั้นมีความเข้มมากกว่า ที่สำคัญ ธงของทั้งสองชาติยังมีความแตกต่างกันในด้านสัดส่วนธง โดยธงชาติอิตาลีนั้นกว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน ส่วนธงชาติเม็กซิโกนั้นกว้าง 4 ส่วน ยาว 7 ส่วน เมื่อเทียบขนาดของธงทั้งสองชาติ โดยกำหนดให้ด้านยาวของธงมีความยาวเท่ากัน จะพบว่า ธงชาติอิตาลีจะมีความกว้างมากกว่าธงชาติเม็กซิโกอย่างชัดเจน (ดังภาพประกอบ) หากกำหนดเอาด้านกว้างให้เท่ากันทั้ง 2 ธง จะพบว่า ธงชาติเม็กซิโกมีความยาวกว่าธงชาติอิตาลี
{{โครง-ส่วน}}
 
== ดูเพิ่ม ==
ผู้ใช้นิรนาม