เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

 
{{เจ้านายในวังหน้าและวังหลังที่ได้ทรงกรม}}
{{เจ้านายทรงกรมสมัยกรุงรัตนโกสินทร์}}
{{พระราชโอรสวังหน้า}}
 
[[หมวดหมู่:กรมหมื่น|กษัตริย์ศรีศักดิเดช]]
[[หมวดหมู่:ราชสกุลอิศรเสนา| ]]
[[หมวดหมู่:พระราชโอรสในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์]]
[[หมวดหมู่:พระราชนัดดาในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช]]
{{เกิดปี|2343}}
13,658

การแก้ไข