ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมเจ้าพระสมเด็จพระพุฒาจารย์ (ทัด)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
}}
 
'''หม่อมเจ้าพระสมเด็จพระพุฒาจารย์ (ทัด เสนีวงศ์)''' ([[9 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2365]] - [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2443]]) พระโอรสในอดีต[[พระสัมพันธวงศ์เธอเจ้าคณะอรัญวาสี]] พระองค์เจ้าแตง กรมหลวงเสนีบริรักษ์[[เจ้าคณะใหญ่หนกลาง|เจ้าคณะใหญ่คณะกลาง]] พระนัดดาในและ[[สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้าทองอิน กรมเจ้าอาวาส]][[วัดพระอนุรักษ์เทเวศร์เชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร]] (วังหลัง)
 
== ประวัติ ==
'''หม่อมเจ้าพระสมเด็จพระพุฒาจารย์''' มีพระนามเดิมว่า'''หม่อมเจ้าทัด''' ประสูติเมื่อวันพุธ แรม 9 ค่ำ เดือน 11 ปีมะเมีย<ref name="เรื่องตั้ง เล่ม ๑">{{อ้างหนังสือ|ผู้แต่ง =สมมอมรพันธุ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ|ชื่อหนังสือ = เรื่องตั้งพระราชาคณะผู้ใหญ่ในกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๑|URL = |จังหวัด = กรุงเทพฯ|พิมพ์ที่ = กรมศิลปากร|ปี = 2545|ISBN = 974-417-530-3|จำนวนหน้า = 428|หน้า = 137-40}}</ref> ตรงกับวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2365 เป็นพระโอรสใน[[พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแตง กรมหลวงเสนีบริรักษ์]] กับหม่อมบุญมา
'''หม่อมเจ้าพระสมเด็จพระพุฒาจารย์''' ประสูติเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2365 มีพระนามเดิมว่า'''หม่อมเจ้าทัด''' ทรงเป็นนาคหลวงอุปสมบทเมื่อปี พ.ศ. 2385 ที่[[วัดพระศรีรัตนศาสดาราม]] มี[[สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน)]] เป็นพระอุปัชฌาย์ [[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)|พระมหาโต]]เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ผนวชแล้วไปประทับที่[[วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร]]
 
'''ในรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว]] หม่อมเจ้าทัดได้ผนวชเป็นสามเณรที่[[วัดพระศรีรัตนศาสดาราม]] แล้วไปเล่าเรียนกับ[[สมเด็จพระพุฒาจารย์''' ประสูติเมื่อวันที่(โต 9 ตุลาคม พ.ศ. 2365 มีพฺรหฺมรํสี)|พระนามเดิมว่า'''หม่อมเจ้าทัด'''มหาโต]] ทรงเป็นนาคหลวงที่[[วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร]] จนอายุครบอุปสมบทเมื่อในปี พ.ศ. 2385 จึงผนวชเป็นภิกษุที่[[วัดพระศรีรัตนศาสดาราม]] มี[[สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน)]] เป็นพระอุปัชฌาย์ [[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)|พระมหาโต]]เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ผนวชแล้วไปประทับที่[[วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร]]ตามเดิม
 
พ.ศ. 2392 ได้สอบพระปริยัติธรรมซึ่งจัดที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ได้เป็น[[เปรียญธรรม 3 ประโยค]] ถึงปี พ.ศ. 2404 ได้สอบอีกที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ได้เพิ่มอีก 4 ประโยค รวมเป็น[[เปรียญธรรม 7 ประโยค]]
 
พ.ศ. 2407 ได้รับแต่งตั้งเป็น[[พระราชาคณะ]]ที่ ''หม่อมเจ้าพุทธุปบาทปิลันทน์''
พ.ศ. 2435 ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็น[[พระราชาคณะเจ้าคณะรอง]]ฝ่ายเหนือที่ ''[[พระพิมลธรรม]]์ มหันตคุณ วิบุลปรีชาญาณนายก ตรีปิฎกคุณาลังการภูษิต อุตรทิศคณฤศร บวรสังฆาราม คามวาสี''<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2435/052/461.PDF คำประกาศตั้งตำแหน่งพระสงฆ์], เล่ม 9, หน้า 461-2</ref> ย้ายไปครอง[[วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร]]
 
พ.ศ. 2437 ได้รับสถาปนาเป็น[[สมเด็จพระราชาคณะ]][[เจ้าคณะอรัญวาสี]]และ[[เจ้าคณะใหญ่หนกลาง|เจ้าคณะใหญ่คณะกลาง]]ที่ ''หม่อมเจ้าพระ[[สมเด็จพระพุฒาจารย์]] อเนกสถานปรีชา สัปตวิสุทธิจริยาสมบัติ นิพัทธธุตคุณ สิริสุนทรพรตจาริก อรัญญิกมหาปรินายก ตรีปิฎกโกศล วิมลมัชฌิมคณฤศร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญญวาสี''<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2437/039/308.PDF ประกาศตั้งตำแหน่งพระสงฆ์], เล่ม 11, หน้า 309</ref>
 
หม่อมเจ้าพระสมเด็จพระพุฒาจารย์สิ้นชีพิตักษัยด้วยพระโรคชรา เมื่อวันอาทิตย์ ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 7 ปีชวด ตรงกับวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2443 เวลาบ่าย 2 โมงเศษ ได้รับโกศไม้สิบสองประกอบศพ<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2443/012/118.PDF ข่าวสิ้นชีพตักไษย หม่อมเจ้าพระสมเด็จพระพุฒาจาริย์], เล่ม 17, ตอน 12, 19 มิถุนายน 2443, หน้า 118</ref> สิริชันษา {{อายุปีและวัน|2365|10|9|2443|6|10}} ได้รับพระราชทานเพลิงศพพร้อมกับ[[สมเด็จพระวันรัต (แดง สีลวฑฺฒโน)]] วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2444<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2443/048/687.PDF การศพหม่อมเจ้าพระสมเด็จพระพุฒาจารย์แลสมเด็จพระวันรัต], เล่ม 17, ตอน 48, 19 กุมภาพันธ์ 2443, หน้า 687</ref>
หม่อมเจ้าพระสมเด็จพระพุฒาจารย์สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2443
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
 
{{เริ่มกล่อง}}
{{สืบตำแหน่ง
| สี1 = lightsalmon
| สี2 =
| สี3 = lightsalmon
| รูปภาพ = Dharmacakra flag (Thailand).svg
| ตำแหน่ง = [[เจ้าคณะใหญ่หนกลาง|เจ้าคณะใหญ่คณะกลาง]]
| จำนวนตำแหน่ง =
| ก่อนหน้า = [[สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (จี่ อินฺทสโร)|สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์<br/> (จี่ อินฺทสโร)]]
| จำนวนก่อนหน้า =
| ถัดไป = [[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร|พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า<br/>พระอรุณนิภาคุณากร]]
| จำนวนถัดไป =
| ช่วงเวลา = [[พ.ศ. 2437]] - [[พ.ศ. 2443]]
}}
{{สืบตำแหน่ง
| สี1 = #FFCC00
| สี2 =
| สี3 = #FFCC00
| รูปภาพ = Dharmacakra flag (Thailand).svg
| ตำแหน่ง = [[เจ้าคณะอรัญวาสี]]
| จำนวนตำแหน่ง =
| ก่อนหน้า = [[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (ศรี อโนมสิริ)|สมเด็จพระพุฒาจารย์ <br/>(ศรี อโนมสิริ)]]
| จำนวนก่อนหน้า =
| ถัดไป = [[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร|พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า<br/>พระอรุณนิภาคุณากร]]
| จำนวนถัดไป =
| ช่วงเวลา = [[พ.ศ. 2437]] - [[พ.ศ. 2443]]
}}
{{สืบตำแหน่ง
| สี1 = lightsalmon
| สี2 =
| สี3 = lightsalmon
| รูปภาพ = Dharmacakra flag (Thailand).svg
| ตำแหน่ง = [[วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร#ลำดับเจ้าอาวาส|เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม]]
| จำนวนตำแหน่ง =
| ก่อนหน้า = พระพิมลธรรม (อ้น)
| จำนวนก่อนหน้า =
| ถัดไป = [[พระอุบาฬีคุณูปมาจารย์ (ปาน)]]
| จำนวนถัดไป =
| ช่วงเวลา = [[พ.ศ. 2434]] - [[พ.ศ. 2443]]
}}
{{จบกล่อง}}
 
 
{{เรียงลำดับ|พุฒาจารย์ (ทัด)}}
{{เกิดปีอายุขัย|2365|2443}}
[[หมวดหมู่:ภิกษุในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย]]
{{ตายปี|2443}}
[[หมวดหมู่:เจ้าอาวาสเจ้าคณะใหญ่หนกลาง]]
[[หมวดหมู่:เจ้าคณะใหญ่อรัญวาสี]]
[[หมวดหมู่:สมเด็จเจ้าอาวาสวัดพระพุฒาจารย์เชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร]]
[[หมวดหมู่:สมเด็จพระพุฒาจารย์|ทัด]]
[[หมวดหมู่:เปรียญธรรม 7 ประโยค]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากกรุงเทพมหานคร‎‎]]
[[หมวดหมู่:ราชสกุลเสนีวงศ์]]
[[หมวดหมู่:พระสงฆ์ที่เป็นพระราชวงศ์]]
[[หมวดหมู่:ภิกษุในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย]]