ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สัพะ พะจะนะ พาสา ไท"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{เพิ่มอ้างอิง}}
{{สั้นมาก}}
'''สัพะ พะจะนะ พาสา ไท''' เป็น[[พจนานุกรม]]สี่ภาษา ที่[[ฌ็อง-บาติสต์ ปาลกัว|ปาเลอกัว]] บาทหลวงชาวฝรั่งเศส เป็นผู้เรียบเรียง ตีพิมพ์ขึ้นที่กรุงปารีส ในปี พ.ศ. 2397<ref> <ref> http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs3/object/display/bsb10522372_00009.html สัพะ พะจะนะ พาสา ไท ทั้งเล่ม </ref> สัพะ พะจะนะ พาสา ไท ทั้งเล่ม</ref> ขณะที่เขาดำรงตำแหน่ง[[โรมันคาทอลิกในประเทศไทย#เขตผู้แทนพระสันตะปาปา|มุขนายกมิสซังสยาม]] เป็นหนังสือขนาดใหญ่ มีขนาดคอลัมน์ 22 x 28 เซนติเมตร มีจำนวนหน้าทั้งสิ้น 897 หน้า ประกอบด้วยคำจำกัดความในศัพท์[[ภาษาไทย]]เป็น[[ภาษาละติน]] [[ภาษาฝรั่งเศส]] และ[[ภาษาอังกฤษ]] ในจำนวนคำศัพท์ทั้งสิ้น 32,292 คำ พร้อมตัวอย่างการใช้ศัพท์ ผู้รู้ทางภาษาและพจนานุกรม เช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพุธ โสภวงศ์ และศาสตราจารย์ ดร. [[ประเสริฐ ณ นคร]] ให้ความเห็นว่า หนังสือ สัพะ พะจะนะ พาสา ไท นี้ เป็นพจนานุกรมที่เรียบร้อย เป็นแบบอย่างของการทำพจนานุกรม<ref>การจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติ ISBN 9742687994</ref>
 
== อ้างอิง ==
3,497

การแก้ไข