ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอหนองบัว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศตั้งกิ่งอำเภอหนองบัวขึ้น เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๔๙๑ ให้ขึ้นอยู่ในการปกครองของอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ กิ่งอำเภอหนองบัวขณะนั้น มีตำบลในการปกครอง คือ
{|
::๑.ตำบลหนองบัว|| || อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
|-
||๒.||ตำบลห้วยร่วม|| || อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
56

การแก้ไข