ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอหนองบัว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอหนองบัว'''
 
{|
๑. '''ร.ต.ต. ประทวน สิทธิธูรณ์'''|| || || || || || ||๑๘ ธ.ค. ๒๔๙๐ - ๘ มี.ค.๒๔๙๒
 
๒. '''นายสืบศักดิ์ สุขไทย'''|| || || || || || ||๘ มี.ค.๒๔๙๒ - ๒๒ มี.ค.๒๔๙๕
 
๓.'''นายบรรจบ ศรีเจริญ'''|| || || || || || ||๒๒ มี.ค.๒๔๙๕ - ๒ ส.ค. ๒๔๙๙
|}
 
 
56

การแก้ไข