ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เพปซิน"

เพิ่มขึ้น 622 ไบต์ ,  14 ปีที่แล้ว
เป็นเอนไซม์ที่ช่วยย่อยสารอาหารประเภทโปรตีน(จากอาหารจำพวกเนื้อสัตว์)ให้เป็นเพปไทม์ (โปร
(เป็นเอนไซม์ที่ช่วยย่อยสารอาหารประเภทโปรตีน(จากอาหารจำพวกเนื้อสัตว์)ให้เป็นเพปไทม์ (โปร)
(ไม่แตกต่าง)
ผู้ใช้นิรนาม