เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
* '''ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน''' รูป [[อัครเทวดาราฟาเอล | อัครเทวดาราฟาแอล]] องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนกับเด็กใน[[ตราอาร์ม]]
* '''คำขวัญ''' เธอและฉันเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนนี้ เรามาช่วยกันสร้างสรรค์ให้เจริญก้าวหน้า
* '''ปรัชญา''' พัฒนาความเป็นมนุษย์ที่ครบครันตามหลักธรรมคริสตศาสนาคริสต์ศาสนา
* '''คติพจน์''' รัก และ รับใช้
* '''สีประจำโรงเรียน'''
353,623

การแก้ไข