ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล"

ปรัชญา และคติพจน์ของโรงเรียน ที่แสดงอยู่เป็นของเก่าซึ่งความจริงได้เปลี่ยนไปนานแล้ว
(ปรัชญา และคติพจน์ของโรงเรียน ที่แสดงอยู่เป็นของเก่าซึ่งความจริงได้เปลี่ยนไปนานแล้ว)
* '''ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน''' รูป [[อัครเทวดาราฟาเอล | อัครเทวดาราฟาแอล]] องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนกับเด็กใน[[ตราอาร์ม]]
* '''คำขวัญ''' เธอและฉันเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนนี้ เรามาช่วยกันสร้างสรรค์ให้เจริญก้าวหน้า
* '''ปรัชญา''' พัฒนาความเป็นมนุษย์ที่ครบครันตามหลักธรรมคริสตศาสนา
* '''ปรัชญา''' เรียนดี มีศีลสัตย์ กตัญญู
* '''คติพจน์''' ความรู้เป็นทรัพย์ที่ทรงค่าอนันต์รัก และ รับใช้
* '''สีประจำโรงเรียน'''
** {{color box|Green}} [[เขียว]] หมายถึง ความมีสันติ ความสงบ ความร่มเย็น
6

การแก้ไข