ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 36"

# นาย[[ดาบชัย อัคราช]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
# นาย[[อนันต์ ฉายแสง]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
# เรืออากาศตรี [[บุญยงค์ยง วัฒนพงศ์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
# นาย[[อนันต์ ภักดิ์ประไพ]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
# พันตำรวจโท [[บุญเลิศ เลิศปรีชา]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
54,124

การแก้ไข