ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9"

พระราชประวัติ
(ลบส่วนที่ไม่มีอ้างอิงออก)
(พระราชประวัติ)
| พระอัครมเหสี = กรมหลวงราชานุรักษ์ (พระนามเดิม เจ้าฟ้าทองสุก)<ref>เล็ก พงษ์สมัครไทย. '''เฉลิมพระยศ เจ้านายฝ่ายในในรัชกาลที่ 1-9'''. กรุงเทพฯ:ฐานบุ๊คส์, 2552. หน้า 16 </ref>
| พระราชสวามี =
| พระราชโอรส/ธิดา = [[เจ้าฟ้าพระนเรนทร กรมขุนสุเรนทรพิทักษ์]]<br>เจ้าฟ้าหญิงเทพ<br>เจ้าฟ้าหญิงประทุม<br>เจ้าฟ้าชายอภัย<br>เจ้าฟ้าชายปรเมศร์<br>เจ้าฟ้าชายทับ<br>พระองค์เจ้าชายเสฏฐา<br>พระองค์เจ้าชายปริก<br>พระองค์เจ้าหญิงสมบุญคง
| ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์บ้านพลูหลวง]]<ref>พระราชพงศาวดาร ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)</ref>
|ทรงราชย์ = [[พ.ศ. 2252]]-[[พ.ศ. 2275]]
| พิธีบรมราชาภิเษก =
 
== พระราชโอรส-ธิดา ==
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระมีพระราชโอรสธิดารวมกัน 89 พระองค์ เป็นพระราชโอรส 56 พระองค์ เป็นพระราชธิดา 3 พระองค์ ดังนี้
 
;เจ้าฟ้าทองสุก กรมหลวงราชานุรักษ์
มีพระโอรสธิดา 56 พระองค์ คือ
* เจ้าฟ้าหญิงเทพ
* เจ้าฟ้าหญิงประทุม
* เจ้าฟ้าชายอภัย
* เจ้าฟ้าชายปรเมศร์
* เจ้าฟ้าชายทับ
 
;พระสนม
มีพระโอรสธิดา 3 พระองค์ คือ
* พระองค์เจ้าชายเสฏฐา
* พระองค์เจ้าชายปริก
* พระองค์เจ้าหญิงสมบุญคง<ref>พระราชพงศาวดาร ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)</ref>
 
== เกร็ดที่น่าสนใจ ==
ผู้ใช้นิรนาม