ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุหนัต"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ควรยกไปเขียนบทความการแพทย์)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{อิสลาม}}
'''คีตาน''' ({{lang-ar|ختان}}) คนไทยมักเรียกว่า '''สุหนัต'''<ref>[[ราชบัณฑิตยสถาน]], ''[[พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554]] เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว'', กรุงเทพพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หน้า 1248</ref> (สุ-หนัด) หมายถึง พิธี[[การขริบหนังหุ้มปลาย]]ตามข้อกำหนดใน[[ศาสนาอิสลาม]] คำว่า สุหนัต มาจากคำว่า "ซูนัต" ใน[[ภาษามลายู]] ซึ่งมาจากคำว่า "[[ซุนนะฮ์]]" ใน[[ภาษาอาหรับ]] ซึ่งหมายถึงแบบแผนการปฏิบัติของ[[นบี]][[มุฮัมมัด]]<ref>{{cite book | author = แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง | title = ทักษะวัฒนธรรม| url = http://www.sac.or.th/main/uploads/userfiles/image/taksawattanatam/p_refer.pdf | publisher = ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร | location = กรุงเทพฯ | year = 2552 | page = 143}}</ref>
 
การเรียกว่า "เข้าสุนัต" มาจากวลี "มาซุก ญาวี" หรือ "มะโซะยาวี" (แปลว่า เข้าญาวี) ในภาษามลายู หมายถึง เข้า (ศาสนาของ) คนญาวี (มลายูมุสลิม) ด้วยการขริบหนังที่ปลายอวัยวะเพศ
 
การขริบหนังองคชาตเป็นประเพณีของชาว[[มุสลิม]] [[ชาวยิว]] และ[[คริสต์ศาสนิกชน]]บางนิกาย เช่นเดียวกับเผ่าหลายเผ่าใน[[แอฟริกา]] ผู้ที่นับถือศาสนาอื่นนิยมขริบเนื่องจากเหตุผลทางสุขภาพ
 
== อ้างอิง ==
* [http://www.abuisrafil.com/data/wp-admin/post.php?post=572&action=edit&message=6%20สุนัต%20การขริบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย%20โดยอะบู%20อิสรอฟีล http://www.abuisrafil.com/data/wp-admin/post.php?post=572&action=edit&message=6 สุนัต การขริบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย โดยอะบู อิสรอฟีล]
{{รายการอ้างอิง}}