ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พญาญี่บา"

เพิ่มขึ้น 31 ไบต์ ,  14 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ศาลเจ้าพ่อขุนตานสร้างขึ้นเป็นที่สักการะแด่ดวงวิญญาณการสร้างวีรกรรม และความกตัญญูกตเวฑิตาของพระยาเบิก โอรสพระยายีบา แต่เดิมสร้างเป็นศาลเล็กๆ ต่อมามีการสร้างรูปหล่อเจ้าพรอขุนตานและศาลขึ้นควบคู่กับศาลเดิม เพื่อให้ประชากรสักการะบูชา กราบไหว้
 
==แหล่งข้อมูลอื่นๆ==
อ้างจาก http://www.guidescenter.com/message_board.php?msg_type=3&msg_id=820 (เป็นเวปต์บอร์ด ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ)
34

การแก้ไข