ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุนทร หงส์ลดารมภ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| predecessor2 = [[โชติ คุณะเกษม]]
| successor2 = [[เสริม วินิจฉัยกุล]]
| order3 = [[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่|อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่]]
| term_start3 = [[2 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2509]]
| term_end3 = [[9 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2511]]
| predecessor3 = [[พระยาศรีวิสารวาจา|พ.อ.พระยาศรีวิสารวาจา (หุ่น ฮุนตระกูล)]]
| successor3 = [[พระยาศรีวิสารวาจา|พ.อ.พระยาศรีวิสารวาจา (หุ่น ฮุนตระกูล)]]
| birth_date = [[23 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2455]]
| birth_place = [[อำเภอพยุหะคีรี]] [[จังหวัดนครสวรรค์]]
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
* {{[[พ.ศ. 2503]] - [[ไฟล์:Order of the White Elephant - Special Class (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก]] ชั้น[[มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก]] (ม.ป.ช.|2503}})<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2503/D/102/22.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์]</ref>
* [[ไฟล์:Order of the Crown of Thailand - Special Class (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย]] ชั้น[[มหาวชิรมงกุฎ]] (ม.ว.ม.)
* {{ม.ว.ม.}}
* [[ไฟล์:Order of Chula Chom Klao - 2nd Class upper (Thailand) ribbon.png|80px]] เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้น[[ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ]] (ท.จ.ว.)
* {{ท.จ.ว.}}
 
== อ้างอิง ==
973

การแก้ไข