ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมเจ้าเพลารถ จิตรพงศ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* [[หม่อมเจ้าหญิงดวงจิตร จิตรพงศ์]] (พ.ศ. 2451 - พ.ศ. 2550)
* [[หม่อมเจ้ายาใจ จิตรพงศ์]] (พ.ศ. 2453 - พ.ศ. 2539) ทรงสมรสกับหม่อมจักลิน ดูบัวส์
* [[หม่อมเจ้าหญิงกรณิกา จิตรพงศ์]] (พ.ศ. 2459 - 2558)
 
หม่อมเจ้าเพลารถ เสกสมรสกับ[[หม่อมเจ้ากุมารีเฉลิมลักษณ์ ดิศกุล]] (พ.ศ. 2458 - พ.ศ. 2544) มีโอรส ธิดา 3 คน
ผู้ใช้นิรนาม