ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อนันต์ เรืองกูล"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== ประวัติ ==
จ่าสิบตรีอนันต์ เรืองกูล เกิดเมื่อวันที่ [[17 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2470]] <ref>[http://www.thaiswatch.com/politician/info/pid/POL0000002714/info/history ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง]</ref> จบการศึกษาระดับมัธยม จาก โรงเรียนมัธยมชายหาดใหญ่ ([[โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย]] ในปัจจุบัน) สมรสกับนางเอื้อน เรืองกูล
อนันต์ เสียชีวิต เมื่อวันที่
 
== งานการเมือง ==
ผู้ใช้นิรนาม