ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เรืองวิทย์ ลิกค์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ประวัติ ==
นายเรืองวิทย์ ลิกค์ เกิดเมื่อวันที่ [[26 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2483]] เป็นบุตรของนายเสม กับ นางสุมนนา ลิกค์ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 8 แผนกวิทยาศาสตร์ จาก[[มหาวิทยาลัยบูรพา|วิทยาลัยบางแสน]] [[จังหวัดชลบุรี]] ระดับปริญญาตรีเคยศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ [[สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า]]
 
เรืองวิทย์ เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และเป็นเกษตรกรที่มีชื่อเสียงจากการทำฟาร์มพ่อพันธุ์โคขุนที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ
 
== ประสบการณ์ด้านการเมือง ==
ผู้ใช้นิรนาม