ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศอาเซอร์ไบจาน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
อาเซอร์ไบจานแบ่งเขตการปกครองออกเป็น:
* '''59 จังหวัด (rayons - ''rayonlar'')'''
* '''11 นคร* (cities - ''saharlar'')'''
* '''1 สาธารณรัฐปกครองตนเอง** (autonomous republic - ''muxtar respublika'')'''
# [[จังหวัดอับเชรอน|อับเชรอน]]
# [[จังหวัดอักจาบาดี|อักจาบาดี]]
ผู้ใช้นิรนาม