ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำพัน หิรัญโชติ"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ประวัติ ==
อำพัน หิรัญโชติ เกิดเมื่อวันที่ [[14 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2462]]<ref>รัฐสภาสาร ฉบับพิเศษ ภาพและประวัติสมาชิกรัฐสภา. สำนักงานเลขารัฐสภา. 2522</ref> เป็นบุตรสุขขะชัย กับ นางสกาว หิรัญโชติ สมรสกับนางผ่องผิว หิรัญโชติ<ref>[http://www.khonthai.com/Election/Result/SS/0001200070035.html ประวัติผู้สมัคร ส.ส.]กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย</ref> มีบุตรคือ [[ระวี หิรัญโชติ]] อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย และอดีต ส.ส.ร้อยเอ็ด
 
== การทำงาน ==
ผู้ใช้นิรนาม