ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตุ่น จินตะเวช"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ประวัติ ==
ตุ่น จินตะเวช เกิดเมื่อวันที่ [[29 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2488]] เป็นบุตรของ นายคำณูณ กับ นางแหวน จินตะเวช สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์ จาก Agriculture Gregorio Araneta University [[ประเทศฟิลิปปินส์]]<ref>[http://mp.parliament.go.th/map2550/person_detail.aspx?id=5QJ0aC7WgI48qhxCUPq0/Q== สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 23]</ref>
 
นายตุ่น สมรสกับนางอรนุช จินตะเวช รองนายกองค์หารบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มีบุตร 3 คน คือ ทนงศักดิ์ จินะเวช อัครพล จินตะเวช และ ตวงทิพย์ จินตะเวช<ref name="nacc">[http://www.nacc.go.th/download_acc/asset_report/s_201110011657240.pdf บัญชีรายการแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของนายตุ่น จินตะเวช]</ref>
ผู้ใช้นิรนาม