ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เชน เทือกสุบรรณ"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
เชน เทือกสุบรรณ เกิดเมื่อวันที่ [[20 กันยายน]] [[พ.ศ. 2496]] เป็นบุตรของจรัส เทือกสุบรรณ กับละม้าย เทือกสุบรรณ มีพี่น้อง 7 คน ได้แก่ [[สุเทพ เทือกสุบรรณ|สุเทพ]] ศิริรัตน์ รัชนี (ฝาแฝด) เชน จิราภรณ์ [[ธานี เทือกสุบรรณ|ธานี]] และกิ่งกาญจน์
 
สมรส กบกับพรรณี เทือกสุบรรณ (นิยมธรรม สกุลเดิม) มีบุตร 1 คน คือ แชน เทือกสุบรรณ
 
นายเชน จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา จากโรงเรียนพิษณุเวช จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก[[โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย]] จากนั้นได้เข้าศึกษาจนสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) จาก[[มหาวิทยาลัยรามคำแหง]] และปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) จาก[[สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์]]
ผู้ใช้นิรนาม