ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สังข์ทอง ศรีธเรศ"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ประวัติ ==
สังข์ทอง ศรีธเรศ เกิดเมื่อวันที่ 30มิถุนายน พ.ศ. 2484 เป็นบุตรของนายเคน กับ นางเทา ศรีธเรศ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จาก[[มหาวิทยาลัยรามคำแหง]] ด้านชีวิตครอบครัวได้สมรสกับนาง[[บุญรื่น ศรีธเรศ]] รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
 
== การทำงาน ==
ผู้ใช้นิรนาม